En guide till Lima och Paris

På klimatmötet COP15 i Köpenhamn i december 2009 noterade vi hur svårt det var att få en överblick om vad konferensen egentligen bestod av. Vi tog därför fram en koncis och överskådlig guide, utvecklad från vår publikation “Klimatförhandlingar”. Därefter har vi uppdaterat guiden inför varje nytt COP-möte.

Författare

Daniel Engström Stenson - Programchef miljö, Fores

Årets COP-möte äger rum i Lima, Peru, 1-12 december. För att ge en bild av nyckelfrågorna i Lima och fram mot Paris-mötet nästa höst där länder ska göra det de inte lyckades med i Köpenhamn har vi aktualiserat guiden med nya uppgifter. För att du ska kunna ha så bra koll som möjligt på världens viktigaste förhandling kompletterar vi guiden löpande fram till mötet i Paris. Information om tidigare möten och viktiga grundprinciper för klimatförhandlingar finns även med i materialet.

Läs mer på klimatförhandling.se där du också kan läsa fortlöpande uppdateringar på klimatförhandlingsbloggen.