En robust, men kanske inte optimal, global klimatpolitik

Trots att det är klarlagt bortom allt rimligt tvivel att utsläpp av koldioxid leder till global uppvärmning, har forskningen ännu inte med exakthet kunnat säga hur känsligt klimatet är för utsläpp. Därför måste klimatpolitiken bestämmas under osäkerhet.

I detta policypapper diskuterar professor John Hassler hur stor osäkerheten är och utvärderar tre alternativ i valet av politisk inriktning. Slutsatsen är att även om en ambitiös klimatpolitik i efterhand kan visa sig ha varit överdriven är kostnaden för ett sådant politiskt misstag låg. Därför bör vi inte eftersträva en optimal klimatpolitik, utan en som är robust i meningen att den inte leder till stora kostnader om den i efterhand visade sig var fel.

Om författaren

John Hassler är professor i nationalekonomi vid Stockholms Universitet och ordförande för Fores tillväxtgrupp.

Om redaktören

Anna Willman är klimatpolitisk expert på Fores.