En social bostadssektor i Sverige?

Den sociala bostadssektorn, eller ”social housing”, är ett omdiskuterat bostadspolitiskt verktyg i Sverige. Med den här boken vill vi bidra till en ny nivå i debatten där en social bostadssektor kan ses som ett verktyg bland andra i svenskt bostadspolitik. Boken ger svar men ställer också en rad nya frågor som behöver klargöras för att diskussionen kring en social bostadssektors vara eller inte vara i Sverige ska få tydligare konturer.

En växande grupp har svårigheter att komma in på den reguljära bostadsmarknaden i Sverige av ekonomiska och/eller sociala skäl. I takt med att bostadsbristen växer diskuteras behovet av en mer strukturerad och förutsägbar bostadsförsörjning för de hushåll som inte får sina bostadsbehov tillfredsställda på bostadsmarknaden.

I Sverige finns ingen uttalad social bostadssektor idag. Tittar vi på andra europeiska länder återses en rad olika variationer. Men vad är egentligen en social bostadssektor och vad skulle en sådan kunna tillföra Sverige? Vad skiljer och förenar olika europeiska länders system och hur förhåller sig en social bostadssektor till de bostadspolitiska verktyg som används i Sverige i dag?

Rapporten är en del i vårt projekt om bostadsbrist, Hitta hem – en ny social bostadspolitik. Vi har tidigare gett ut tre rapporter och hållit en rad seminarier, och en rad ytterligare rapporter och seminarier är på väg.

Om författarna

Anna Granath Hansson är teknologie doktor i fastighets­vetenskap och forskar om bostads politik, bostads byggande och bostads bestånd på KTH.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Andreas Bergström
Vice vd och programchef för Ekonomiska reformer och entreprenörskap
andreas.bergstrom@fores.se