Energiewende – kostnadsberg, kolkraft, konflikter?

Tyskland liknar på många sätt Sverige, med starkt fokus på basindustri men också en stark servicesektor och innovationskraft, liknande förhållanden för förnybar energi som sol och vind och nära nog identiska klimatmål.

Därför kan vi ha stor glädje av de tyska erfarenheterna vilka undersöks närmare i detta policy paper skrivet av Nina Björstrand.

Rapportens tre främsta slutsatser är:

  1. Energiewende är inte huvudorsaken till att lägre elpriser inte nått konsumenten, det beror mer på att energibolagen inte överfört priserna till sina kunder.
  1. Den allmänna acceptansen är mycket hög – protesterna är lokala och gäller framför allt stora kraftledningar och större vindkraftssatsningar.
  1. Energiewende har inte ökat andelen kol i den tyska elmixen – kolet har ökat på naturgasens bekostnad, delvis som följd av det låga priset på utsläppsrätter i EU:s handelssystem.

Sammanfattningsvis kan man säga att Energiewende inte har varit så dyr för konsumenterna som det påstås och effekten inte har varit att andelen brunkol ökar, utan att det förnybara slår ständigt nya rekord, vilket omvärlden har glädje av och tyskarna är stolta över. Samtidigt finns det förstås skönhetsfläckar som Sverige kan undvika genom att bättre förstå det tyska upplägget och resultatet.

För mer information kontakta:

Mattias Goldmann, vd Fores, 070-309 00 45, mattias.goldmann@fores.se
Nina Björstrand, Meister Consultants Group / IFOK, nina.bjoerstrand@ifok.de