FORES Studie 2012:7 – Etanolens hållbarhet, en litteraturstudie

I en ny studie har vi sammanställt slutsatserna från 192 vetenskapliga artiklar om etanol. Sammanställningen visar att en majoritet av forskningen ger stöd för att använda etanol som biodrivmedel.

Edgard Dias Batista, doktorand vid KTH, har i studien ”Etanolens hållbarhet – en litteraturöversikt” sammanställt slutsatserna från närmare 200 artiklar som publicerats i de högst ansedda vetenskapliga tidskrifterna med krav på kvalitetsgranskning.
– Sammanställningen visar att 65 procent av artiklar har en positiv eller mycket positiv slutsats gällande att använda etanol som biodrivmedel. 25 procent av artiklarna har en negativ eller mycket negativ slutsats, säger Edgard Dias Batista.

Etanolen har länge varit ett omdebatterat bränsle. Efter att etanolförsäljningen ökade i mitten av 2000-talet kom ett stort antal uppgifter om att etanolen inte var det miljövänliga bränsle många hoppats på.
– Det har varit en ibland hätskt debatt kring etanolen som biodrivmedel. Båda sidor har kunnat hänvisa till olika rapporter som gett dem stöd i en viss ståndpunkt. Vi ansåg det därför viktigt att försöka bringa klarhet i vad den samlade forskningen säger och bad Edgard att göra en genomgång av det senaste decenniets forskning, säger Martin Ådahl, chef på FORES.

Studien undersöker särskilt sex omdebatterade områden, inklusive frågan om huruvida etanolen bidar till minskade utsläpp av växthusgaser. 83 procent av artiklarna som berör frågan om utsläpp drar slutsatsen att etanol bidrar till minskade utsläpp jämfört med att använda fossila bränslen. Andra viktiga frågor som behandlas är bland annat markanvändning och hur etanolproduktion påverkar livsmedelsproduktion och priser.
-Inom samtliga områden väger de positiva slutsatserna över, men när det gäller relationen till livsmedel är övervikten liten och där behövs ytterligare forskning, förklarar Edgard Batista.

-Självklart är frågan om etanol inte svart eller vit. Sammanställningen visar att det också finns negativa aspekter. Men enligt de 192 vetenskapligt granskade artiklar överväger de positiva. Det är en viktig insikt att ha med sig i diskussionen om vilka drivmedel som ska få ner de svenska utsläppen från transporter, menar Martin Ådahl.

Studien presenteras idag (10-11) i FORES lokaler på Bellmansgatan 10 i Stockholm. Medverkar gör förutom Edgard Batista också Mattias Goldmann, gröna bilister, och Kathleen McCaughey, Action Aid.

Kontaktinformation

Martin Ådahl, chef FORES 0730 88 52 61

Edgard Dias Batista, författare till studien ”Etanolens hållbarhet – en litteraturöversikt”
08-790 74 41 edgard.dias.batista@energy.kth.se

Om seminariet

Video

Bildpresentation

Om studien

Läs online