EU ETS reform – Assessing the Market Stability Reserve

Parallellt med diskussionerna om EU:s energi- och klimatpaket för 2030 pågår diskussioner i Bryssel om hur EU:s system för handel med utsläppsrätter ska reformeras. Det krävs att medlemsländerna nu skärper det förslag som Kommissionen lagt fram, säger experter från IVL svenska miljöinstitutet och Fores i denna rapport.

EU:s utsläppshandelssystem EU ETS är ifrågasatt, bland annat för att det finns ett stort överskott av utsläppsrätter. Det gör att priset på utsläppsrätter är lågt, runt sextio kronor per ton koldioxid. Som ett led i att stärka systemet föreslog EU-kommissionen i januari en marknadsreserv, en slags centralbank för utsläppsrätter dit 12 procent av överskottet årligen flyttas för att åter göras tillgängliga när överskottet sjunkit. Förslaget diskuteras under hösten av EU-länderna, parallellt med diskussionerna om EU:s utsläppsmål för 2030.

– ”Målet för 2030 är naturligtvis det som har störst inverkan på framtida utsläpp och på hur handelssystemet fungerar på lång sikt. Men även reformer av själva systemet är nödvändigt för att säkerställa kostnadseffektiva utsläppsminskningar,” säger Daniel Engström Stenson på tankesmedjan Fores

– ”Vi har tidigare sagt att det vore mer effektivt att skrota utsläppsrätter och på så sätt återställa systemet. Men motståndet mot det verkar vara för stort för att det ska kunna genomföras. Kommissionens förslag om en marknadsreserv är kanske det bästa som man kan få politisk enighet kring. Men i så fall är det viktigt att kommissionens förslag utformas för att bli så bra som möjligt.

I denna rapport analyserar vi tillsammans med IVL kommissionens förslag. Slutsatsen är att reformen på sikt kan bidra till en stabilare marknad och ett högre pris, men att riskerna fortfarande är många.

– ”Så som reformförslaget nu är utformat minskar risken för att nya stora överskott skapas. Samtidigt kommer reserven inte att införas förrän 2021 och det dröjer sannolikt tio år innan det nuvarande överskottet ens når under 800 miljoner utsläppsrätter. För att stärka systemet och undvika att förtroendet minskar ytterligare behöver införandet ske före 2021,” säger Lars Zetterberg vid IVL.

Dessutom vill vi påpeka att de 900 miljoner utsläppsrätter som tillfälligt tagits bort ur systemet genom så kallad backloading inte återförs till marknaden under 2019 och 2020 som planerat.

– ”Om det förs in ytterligare 900 miljoner utsläppsrätter på marknaden 2019 och 2020 dröjer det längre innan marknaden stärks, bland annat för priset riskerar sjunka ytterligare under dessa år. Därför borde alla länder kunna enas om att dessa utsläppsrätter går direkt in i utsläppsreserven och därmed portioneras ut under en längre tid framöver. Det kommer på lång sikt leda till mer kostnadseffektiva utsläppsminskningar,” säger Susanna Roth vid IVL.