Faktorer som kan minska främlingsfientlighet – FORES Policy Paper 2010:1

Civilsamhällets insatser på lokal nivå spelar en avgörande roll för att motverka främlingsfientliga strömningar.

Det framgår av en ny version av policyrapporten ”Lokal bekämpning av främlingsfientlighet”. Landskrona är det enda exemplet på en kommun där SD gått kraftigt bakåt.

Mot bakgrund av vår tidigare utgivna studie, Lokal bekämpning av främlingsfientlighet – En studie om Sverigedemokraternas uppgång och fall i två mindre kommuner, har nu en uppdatering baserad på förra årets valresultat gjorts. En närmare granskning av de enda tre kommuner i Sverige – Hultsfred, Sunne, Landskrona – där 2010 års val resulterade i ett minskat väljarstöd för Sverigedemokraterna.

Det mest tydliga fallet är Landskrona kommun. Trots en stark lokal organisation och ett rekordresultat på 22 procent 2006 backade SD med hela 6,44 % i kommunvalet.

I den uppdaterade studien lyfts fyra faktorer fram för att vända främlingsfientliga strömningar:

  • Civilsamhällets engagemang. samband med den uppmärksammade dödsmisshandeln den 29 mars på en parkeringsplats i Landskrona, bara månader före valet i september, mobiliserade sig civilsamhället i Landskrona med demonstrationer och träffar vilket bidrog till att dämpa främlingsfientliga strömningar i valet.
  • Starka politiska alternativ. I Landskrona löpte SD nedgång parallellt med FP:s frammarsch som lokalt alternativ till Socialdemokraterna.
  • Tydligt agerande i sakfrågor som används av populisterna. I Landskrona agerade den nya majoriteten bland annat för att fortsätta minska brottsligheten.
  • Inget närmande eller maktdelande med SD, men heller ingen martyrroll.

I media

Ledare i DN: SD: Den skånska smittan