Finanskrisen förklarad

Finanskrisen förklarad – allt du velat veta om finanskrisen men aldrig vågat fråga.

»VÅREN 2007 VAR SORGLÖSHETEN i det närmaste total på de finansiella marknaderna. Tillväxten var hög och stabil. Aktiekurserna steg. Fastighetspriserna steg. Räntorna var fortsatt låga.
Ett och ett halvt år senare, på hösten 2008, hade samtliga amerikanska investmentbanker gått i kon- kurs eller blivit uppköpta, alla brittiska banker var helt eller delvis förstatligade och Citigroups aktievärde hade fallit till mindre än en tiondel. Den största och mest komplexa finanskrisen var ett faktum.
Varför skedde det? Varför förutsågs inte krisen? Förstod krisens upphovsmakare vad de gjorde? Kan det hända igen?
Pehr och Ulf Wissén, i en lycklig kombination av stor praktisk erfarenhet från finansmarknaden och förankring i den akademiska världen, förklarar och diskuterar i denna bok finanskrisens uppkomst och verkningar. Det sker med lysande pedagogisk förmåga. En bok för den som vill veta och förstå.«

– BENGT DENNIS, RIKSBANKSCHEF 1982–1993

Boken ger flera djupa insikter om finanskrisens uppkomst och förlopp.

  • Varför fick vi en finanskris?
  • Varför var det så svårt att förutse krisen?
  • Förstod de som skapade krisen vad de gjorde?
  • Kommer det att hända igen?