Grön skatteväxling

Det talas ofta om att Sverige ska vara ett föregångsland inom det globala klimatarbetet. Med en vetenskapligt baserad och effektiv grön skatteväxling kan Sverige visa vägen framåt. I den här antologin låter vi framstående forskare och tunga intressenter presentera förslag på hur en grön skatteväxling kan se ut i praktiken.

En så kallad grön skatteväxling kombinerar beskattning av miljö- och klimatskadliga aktiviteter med sänkta skatter eller investeringar i sådant som är samhällsnyttigt. På så sätt är idén bakom den gröna skatteväxlingen enkel, men i praktiken har den visat sig svår att genomföra.

Vi bad forskare och tunga intressenter att skriva varsitt kapitel med utgångspunkt i 73-punktsprogrammet. Istället för att diskutera konceptet grön skatteväxling så ges förslag på möjliga åtgärder. Fokus ligger på transportsektorn, subventioner av fossila bränslen och energisektorn, industrins roll samt en rad andra åtgärder, som markskatt och en höjd koldioxidskatt. Dessa kompletteras med förslag på samhällsnyttiga åtgärder såsom utveckling av grön teknik och sänkt skatt på arbete. Potentiella fallgropar belyses, men kompletteras med förslag på åtgärder som politiker bör ta vara på.

Författarna

Thomas Sterner, Maria Wetterstrand, Anne-Sophie Crépin, Anna-Karin Hatt,Torbjörn Hållö, Per Kågesson, Markus Larsson, Mattias Höjer, Johan Fall, Robert Boije, Maud Olofsson, Bengt Kriström, Johanna Sandahl, Anders Friström.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Mette Kahlin McVeigh
chef, Klimatprogrammet
mette.kahlin.mcveigh@fores.se

Ruben Henriksson
assisterande chef, Klimatprogrammet
ruben.henrikssonf@fores.se