Håll gränsen

– Håll gränsen! Det var statsminister Torbjörn Fälldins korthuggna besked till ÖB när det verkade som att Sovjetunionens flotta var på väg in på svenskt vatten 1981. Två fläckar på radarskärmen närmade sig Blekinge där den sovjetiska ubåten U137 låg på grund.

ISBN: 9789187379185

Vilka är dagens gränser, som måste hållas? Politik innebär kompromisser, men allt kan inte förhandlas bort. I »Håll gränsen« markerar 18 centerpartister, folkpartister och obundna liberaler var vi måste hålla vakt, i ämnen från miljö och jordbruk till utbildning och marknadsekonomi.

Denna bok har lånat sitt namn av Fälldins ord och inledningskapitlet beskriver tio dagar av ubåtskris ur den dåvarande statsministerns perspektiv. Vad tänkte han, vad kände han och vilka kval brottades han med? Historiebeskrivningen från tidigt 1980-tal blandas upp med inblickar i 2010-talets vardag och samtal kring köksbordet hos Thorbjörn och Solveig Fälldin hemma i Ramvik.

Bokens redaktör, Emil Källström, är västernorrländsk riksdagsledamot för Centerpartiet och innehavare av samma riksdagsmandat som en gång Thorbjörn Fälldin.

Författare
 • Emil Källström (red.)
 • Hanna Marie Björklund
 • Eva Cooper
 • Gabriel Ehrling
 • Mattias Goldmann
 • Johan Hedin
 • Hannes Hervieu
 • Karin Källström
 • Frida Johansson Metso
 • Sara Modig
 • Johan Norberg
 • Ola Nordebo
 • Karl Wennberg
 • Marie Wickberg
 • Kristina Yngwe
 • Martin Ådahl
 • Nils G Åsling
 • Per Ödling