Här finns Gnosjöandan i Sverige- FORES Studie 2009:3

I Gnosjö i blomstrar företagandet. Några mil bort stagnerar avfolkade orter. Varför? Vad kan göras åt det?

Betydelsen av institutionella förhållanden för företagande har inte varit högst på den politiska dagordningen. Samtidigt är Sverige, enligt OECD, ett av de industriländer som har minst förnyelse av företag. Orter med intensivt företagande, som Gnosjöområdet (Gnosjö-Gislaved-Vaggeryd-Värnamo) har företagssvaga grannar. Några få mil skiljer blomstrande företagsklimat från stagnation. Varför har vissa delar av Sverige många gånger fler företag per innevånare än andra? Kan ett tidigare brukssamhälle bli ett ”Gnosjöområde”? Är det bara lokala förhållanden, eller finns det allmängiltiga slutsatser? Vilken betydelse har ett starkt civilsamhälle och kultur?

Projektets mål var att få fram de områden som kvalificerar sig som “Gnosjöområden”, där företagandet är starkt. I Putnams anda undersöktes de faktorer som knyter samman företagande, civilsamhälle och kultur.

Resultaten presenterades vid ett seminarium i Visby, den 30 juni 2009. Då presenterades även denna studie.