Klimatåterbäring – visar Kanada vägen

Gula västarna och bensinupproret ändrar spelplanen. Nu söker politiken lösningar där åtgärderna för en minskad klimatpåverkan utformas så att de som är mest beroende av bilen och fossila drivmedel inte drabbas hårdast av omställningen. Alltifrån FN:s generalsekreterare till ledande företrädare för flera svenska partier har på olika sätt och med vitt skilda utgångspunkter betonat klimaträttvisan som en viktig komponent i hur vi kan komma snabbare framåt.

Kanadas progressiva modell för koldioxidbeskattning har blivit mycket uppmärksammad eftersom nästan hela det insamlade skattebeloppet återbetalas till medborgarna genom en årlig återbäring. I en svensk kontext skulle det vara något som är liknande det jobbskatteavdrag som syns på skattedeklarationerna. I den svenska debatten har förslaget dock ofta reducerats till ett par förenklade meningar. Fores har gjort en preliminär studie för att få en första uppfattning i frågan om det kanadensiska systemet, eller koldioxidpriset som det kallas i Kanada, skulle kunna appliceras i Sverige. Från denna preliminära analys framhåller vi ett antal slutsatser som politiken bör begrunda.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta.

Mette Kahlin McVeigh
Chef, Klimatprogrammet
mette.kahlin.mcveigh@fores.se