Jakten på det nya kapitalet

I en kunskapsekonomi drivs tillväxt och konkurrenskraft av förmågan att odla, attrahera och tillvarata kompetenta människor.

Författarna till rapporten menar att det krävs förändringar på flera nivåer inom såväl politiken, näringslivet och akademin för att humankapitalet ska bli den främsta tillgången och konkurrensfaktorn för Sverige.

  • Är vi tillräckligt attraktiva för globala talanger?
  • Tar vi tillvara den kompetens vi redan har?

“Sverige har i dag tillgång till ett stort och mångfacetterat utbud av internationell kompetens, men agerar i flera avseenden som om det inte fanns eller spelade någon roll för samhällsutvecklingen.”
(ur förordet)

Om författarna

Tove Lifvendahl, har tidigare bland annat arbetat som Senior Fellow på FORES, rådgivare på JKL, kommunikationschef på Svenskt Näringsliv och är i dag politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet.

Kristina Lindahl von Sydow, chef för EU-frågor och branschregleringar på Livsmedelsföretagen. Har tidigare arbetat på Europarlamentets rättstjänst och som rådgivare i den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmströms kabinett.

Sylvia Schwaag Serger, adjungerad professor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och direktör för internationell strategi på VINNOVA. Hon är även gästprofessor på Chinese Academy of Sciences Institute for Policy and Management.

Ladda ner rapporten här.
Beställ rapporten i tryck.

 

Relaterat