Kan pensionssystemet minska pensionsgapet mellan kvinnor och män?

Idag är gapet mellan män och kvinnors inkomstgrundade allmänna pension 20 procent. Ojämlika pensioner är i huvudsak en konsekvens av ett ojämställt arbetsliv. Men går det att förbättra kvinnors pensioner med en reformering av pensionssystemet utan att äventyra själva grunden i pensionssystemet?

I rapporten beskriver professor Ann­-Charlotte Ståhlberg orsakerna bakom pensionsgapet mellan kvinnor och män samt ger förslag på reformer av pen­sionssystemet som kan minska gapet. Som exempel föreslås att öka intresset att överlåta pensionsavsätt­ningar mellan makar, att pensionsförmögenheten ska få ingå i giftorättsgodset vid bodelning i samband med skilsmässa och att även sambor bör ges möjlighet att överlåta premiepension.

Rapporten är den första i Fores rapportserie om jämställdhet.

Om författaren

Ann-­Charlotte Ståhlberg är professor i national­ekonomi och verksam vid Institutet för social forsk­ning (SOFI), Stockholms universitet. Hon är en av Sveriges ledande experter på socialförsäkringar och pensioner och har deltagit i flera statliga utredningar och expertgrupper på socialförsäkringsområdet.

Om redaktören

Tove Hovemyr är samhällspolitisk expert på Fores.

I media

”Så kan pensionsgapet mellan könen minska”, Ann-Charlotte Ståhlberg i Svenska Dagbladet 3 juli 2022

”Arbetsmarknaden ska lösa ojämlika pensioner”, Ann-Charlotte Ståhlberg, Ulrica Schenström, Eva Uddén Sonnegård och Tove Hovemyr i Dagens Opinion 3 juni 2022