Kanadamodellen – Hur invandring leder till jobb

Medan nyanlända i Sverige ofta har svårt att få arbete är har invandrare i Kanada högre grad av sysselsättning och bättre möjligheter att klättra på samhällsstegen. I FORES nya bok belyses Kanadas modell för invandring, liksom vad Sveriges integrationsarbete kan lära av Kanada.

Nyligen genomförde regeringen en stor reform av flyktingmottagandet i Sverige för att starka de nyanländas chanser att få jobb, som i dagsläget tar i genomsnitt sju år. I antologin Kanadamodellen: Hur invandring leder till jobb skriver flera av de mest initierade forskarna från Kanada och Europa om varför Kanada har lyckats mycket bättre med att få nyanlända i arbete, och vilka delar av Kanadamodellen som kan tillämpas i Sverige.

I antologin kan man bland annat läsa om hur Kanadas syn på invandring som tillväxtmotor har en positiv påverkan på integrationsarbetet. Därtill bidrar modellen till att motverka etnisk diskriminering.

Skillnader i arbetsmarknaden mellan Sverige och Kanada diskuteras, liksom vad detta innebär för sysselsättning bland invandrare. I ett särskilt kapitel görs en kritisk granskning av Kanadas omtalade poängsystem för invandrare. Boken tar också upp civilsamhällets centrala roll som ett viktigt led för en lyckad integrationsprocess, och visar på hur sociala nätverk i det kanadensiska samhället spelat en stor roll för Kanadamodellens framgång.

Boken lanseras officiellt vid ett seminarium den 3 mars kl 11:30-13:00 på Kanadas ambassad i Stockholm, med bland andra integrationsminister Erik Ullenhag och Kanadas ambassadör Alexandra Volkoff som huvudtalare.

För frågor och ytterligare information om antologin, kontakta Anna Rehnvall, samordnare för FORES migrationsprogram, e-post: anna.rehnvall@fores.se.