Klimatinfo för alla – andra utgåvan

Andra utgåvan av Klimatinfo för alla är uppdaterad med de senaste fynden inom vår tids ödesfråga. Boken ska bidra till en mer faktabaserad klimatdebatt, ge dig bättre förståelse för din klimatpåverkan och konkreta exempel på vad privatpersonen, Sverige och världen kan göra för att klara klimatomställningen.

Med Klimatinfo för alla vill vi medverka till att sprida en mer faktabaserad bild av klimatfrågan. Vilka klimatpolitiska initiativ finns idag på global, europeisk och svensk nivå, och i vilken utsträckning är de tillräckliga för att nå klimatmålen? Vilka konsekvenser syns redan idag av den globala uppvärmningen, och vilka ser forskarna komma om 50 år? Hur fördelar sig de globala utsläppen av växthusgaser mellan olika länder och sektorer?

Boken innehåller uppdaterad statistik och texter från några av Sveriges mest välkända nationalekonomer och miljöprofiler. Den innehåller ett stort antal referenser som inspirerar till vidare läsning. För en bättre klimatdebatt!

Utgiven

2021-03-11