Konstitutionellt självförsvar på 2000-talet

Det övergripande syftet med detta policy papper är att identifiera hot mot den liberala konstitutionella ordningen för att därefter peka på några åtgärder nödvändiga för att säkra och upprätthålla en liberal och rättsstatlig demokrati.

Efter en belysning av de utmaningar som vi står inför läggs fokus på åtgärder som kan skydda och stärka grundlagens ställning och normativa kraft i Sverige. Begreppet konstitutionellt självförsvar, som utgår från och bygger på idén om militant demokrati. och konstitutionell patriotism, introduceras. Huvudsyftet är att identifiera vilka konstitutionella (juridiska och politiska) förutsättningar som behövs för att skydda den liberala demokratin och rättsstatsprincipen i en svensk kontext.

Om författaren

Anna Jonsson Cornell är professor i komparativ konstitutionell rätt vid Uppsala universitet.

Om redaktören

Tove Hovemyr är samhällspolitisk expert på Fores.