Länka utsläppsmarknaderna i EU och Kalifornien – FORES studie 2012:6

Det finns flera fördelar med att länka utsläppshandeln i EU och Kalifornien och de svårigheter som finns är inte större än att de kan lösas med politisk vilja. Det är huvudslutsatsen i en ny studie från tankesmedjan FORES och IVL Svenska miljöinstitutet.

Europas system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, är världens största och reglerar hälften av Europas utsläpp. Runt om i världen etableras nu liknande system, bland annat i Kalifornien. Genom att länka samman olika system blir marknaden större och utsläppen kan minskas på ett mer kostnadseffektivt sätt, eftersom fler billiga utsläppsminskningar görs tillgängliga.

– Det är uttalat mål från EU:s sida att länka EU ETS med andra utsläppsmarknader. I augusti meddelade EU att från 2015 ska EU ETS länkas med Australiens utsläppsmarknad. Att även länka till Kaliforniens utsläppsmarknad vore mycket positivt, säger Lars Zetterberg som skrivit studien ”Linking the Emissions Trading Systems in EU and California”.

Enligt Zetterberg finns det ett antal tekniska svårigheter inför en länkning av de båda systemen, främst gäller det vilka utsläppsminskningar utanför systemet som kan tillgodoräknas. I EU kan aktörer tillgodoräkna sig utsläppsminskningar som görs genom projekt i låginkomstländer. I Kalifornien kan aktörer tillgodoräkna sig skogskrediter.

– Det blir ett problem att båda typer av krediter blir användbara i båda systemen när de länkas samman. Men det är ändå något som går att lösa om det finns politisk vilja. I flera andra viktiga aspekter är systemen lika, fortsätter Zetterberg.

– När de internationella klimatförhandlingarna inte visar några tecken på snar framgång är det extra viktigt att undersöka andra möjligheter för att nå framåt. Kan EU länka sin utsläppsmarknad med Kaliforniens vore det ett stort steg mot ett globalt koldioxidpris, säger Martin Ådahl, chef på FORES.

Om seminarium

Presentationen

I media

DN: Utsläppsrätter: Målet är en global marknadsplats