Lokal bekämpning av främlingsfientlighet – FORES Policy Paper 2010:1

FORES presenterar en opinionsundersökning gjord av Novus som visar att 4 av 10 svenskar inte tar debatten mot främlingsfientlighet. FORES publicerar också ett policy paper om hur främlingsfientlighet kan bekämpas lokalt.

Sammantaget pekar vårt policy paper och opinionsundersökningen mot att rasistiska krafter motverkas bäst på lokal nivå, person till person. Dock är för få beredda att diskutera med vänner och släktingar som har sådana uppfattningar.

Främlingsfientlighet är ett utbrett fenomen – 45 % av de tillfrågade svarade att de har en vän eller släkting som de tycker har främlingsfientliga åsikter. Grogrunden för dessa krafter är ofta lokalt förankrad och i vårt policy paper ges en bild av att det är ett brett personligt engagemang och ett starkt civilsamhälle som bäst kan få människor att ändra inställning.

Migrationsinfo.se

I maj lanserar FORES en särskild webbplats, migrationsinfo.se, där vi på ett lättillgängligt sätt samlar fakta och forskning om invandringen till Sverige. Den kommer att uppdateras kontinuerligt.

Om rapporten

Läs opinionsundersökningen på nätet och förord med tabeller

I media

Rosie Rothstein’s BlogCivilkurage!

Ramesh ChibbaFör få tar debatten mot främlingsfientlighet, skriver FORES

Bomanskassar’s blogFientligt?

AktualiaHetsa för Stasimetoder

Konstapel Bastians betraktelserSverigedemokraternas valupptakt

Ola MöllerSäg nej till fascisterna, ta fighten.

Kent Persson (m) bloggSverigedemokraterna är rökta.

Caroline SzyberFrämlingsfientligheten måste bekämpas

Rights and ResponsibilitiesKommunitärt om främlingsfientlighet

InspironeUr svenska hjärtans djup

Törnqvist tänker och ty(c)kerFrämlingsfientlighet bekämpas på individnivå

In Your FaceSD får 22 procent om du inte säger ifrån

Vi i SverigeVi ger info om migration redan nu

Robsten blogSå ser etablissemangets påläggskalvar ut

DN”Främlingsfientlighet måste bekämpas på lokalplanet”