Machines, jobs and equality

Machines, jobs and equality – Technological change and labour markets in Europe är antologin om automatiseringens inverkan på den europeiska arbetsmarknaden. Erkända forskare och experter beskriver ett antal viktiga källor till den nuvarande teknologiska utvecklingen, såsom informations- och datateknik, robotisering, artificiell intelligens (AI), och nya betalningssystem såsom kryptovalutan Bitcoin.

Några centrala slutsatser från boken är:

  • Samhällsförändringar till följd av dagens snabba teknologiska utveckling är stora men inte lika snabba som ibland beskrivs i populärpressen.
  • Ökande ekonomisk ojämlikhet är en naturlig följd av den typ av snabba teknologiska utveckling som beskrivs i antologin. En mer tudelad arbetsmarknad ökar behoven att diskutera hur olika typer av arbetsmarknadsregleringar och lönenivåer påverkar arbetslöshet.
  • Vikten av aktiva tillsynsmyndigheter och lagstiftning kring ny teknik ökar då digitaliseringen påverkar befintliga företag och nya oligopol växer fram baserade på teknologiska standarder och skalfördelar.

Boken lanserades på den europeiska liberala partikongressen (ALDE-kongressen) i Warszawa den 2 december 2016. Antologin är ett resultat av det fleråriga tvärvetenskapliga projektet Automatisering, arbetsmarknad och fördelning.

Om redaktörerna

Andreas Bergström: vd för Fores och chef för programmet ”Ekonomiska reformer och entreprenörskap” Han arbetade tidigare som politisk rådgivare för flera liberala ministrar och leder nu forskningsprojekt om automatisering, entreprenörskap och sysselsättning.

Karl Wennberg: professor och styrelseledamot på Bertil Ohlininstitutet med fokus på entreprenörskap, organisationsdynamik och regional utveckling.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Andreas Bergström
Vice vd, chef för Ekonomiska reformer och entreprenörskap
andreas.bergstrom@fores.se
0730-885265

Karl Wennberg
Professor och styrelseledamot, Linköpings universitet
karl.wennberg@liu.se