Attityd och kunskap om invandring

Många saknar kunskaper om invandring till Sverige. Fores i samarbeta med Novus har med grund i detta valt att publicera nedanstående opinionsundersökning.

I denna opinionsundersökning om svenskars attityder till, och kunskaper om, invandring visar vi att:

  • 4 av 10 är positiva till förslag om minskat flyktingmottagande.
  • 2 av 10 är positiva till ökat flyktingmottagande
  • De som överskattar mottagandet av flyktingar vill också begränsa det mer, även det motsatta gäller, de som underskattar mottagande är positiva till att öka det
  • Nästan hälften av svenskarna tror att andelen utlandsfödda som är sysselsatta är under 40 procent, när det i själva verket är 63 procent. De som vill minska flyktinginvandringen är överrepresenterade bland de som tror att sysselsättningsgraden är lägre en 40 procent
  • I flera frågor finns en överrepresentation av personer som vill minska flyktinginvandringen bland dem som överskattar invandringen.
  • 4 av 10 tror att färre än 20 000 utvandrade från Sverige år 2012, rätt siffra är 52 000.

På webbtjänsten migrationsinfo.se har besöksstatistiken ökat kraftigt år för år och under 2014 har över 400 000 personer besökt sidan. Migrationsinfo syftar till att förmedla statistik och forskning om invandring och migration i Sverige. Vi får även mycket frågor ställda till sidan och detta ger oss en relativt tydlig bild av vad männskor funderar på, vad man tycker, samt vad man känner till och inte känner till om ämnet.

Novusundersökningen gjordes under våren 2014 för att ge ytterligare en inblick i vad svenskar kan och tycker om invandring och integration i Sverige. Syftet har inte varit att testa respondenternas specifika kunskaper om dess frågor, flera av frågorna är helt rimliga att inte spontant veta det exakta svaret på. Därför har vi valt att ha med en del öppna svar för att se hur personerna själv resonerar och uttrycker sig med sina egna ord (exempel fråga 5).

Notera att undersökningen gjordes före Migrationsverkets prognos om antalet asylsökande de kommande åren och den intensiva debatt som pågått under hösten och regeringskrisen.

Undersökningen tittar närmare på:

  • allmänhetens kunskap om frågor som rör svensk invandring
  • om det finns ett samband mellan nivå på kunskap om invandring och attityd till invandring

Vi har också upprepat tre frågor som ställdes av Novus i januari 2010 för att kunna se om det skett ngn förändring över tid. Frågorna handlar om hur man reagerar på främlingsfientliga åsikter i ens närhet.

I några av frågorna är år 2012 senaste referensår. Detta beror på att när undersökningen utformades så var inte den officiella statistiken från 2013 färdigställd.

Undersökningen är utförd i Novus riksrepresentativa, slumpmässigt rekryterade webbpanel, Sverigepanelen. Målgruppen för undersökningen var allmänheten 18-79 år. Deltagarfrekvens: 63%.

Fältperiod: 20-25 mars 2014.