Migrationsinfo för alla, tredje utgåvan

Behovet av en balanserad och saklig information är stort. Migrationsinfo för alla är baserad på texter från hemsidan migrationsinfo.se, en av Sveriges mest besökta hemsidor för frågor om migration och integration. Med boken hoppas vi kunna bidra till en mer saklig och kunskapsbaserad debatt fri från mytbildning.

I kölvattnet efter flyktingsituationen 2015 diskuteras vilka asylregler som ska gälla på global nivå, i EU och givetvis även i Sverige. Vidare är det av vikt att de som kommit hit får en rimlig situation och att Sverige bättre kan ta tillvara den kompetens och det engagemang som tillkommit. Därför har integrationsfrågan nu fått större utrymme i boken. Därtill kan du läsa om färsk statistik, den senaste forskningen, flera faktatexter och samtal med människorna bakom siffrorna.

Oskar Adenfelt är redaktör för boken, projektledare på Fores migrations- och integrationsprogram och skriver för migrationsinfo.se.

Ett stort tack riktas till Robert Englund, David Hellman, Alice Hertzberg, Tove Hovemyr, Sabina Hedbäck, Magnus Andersson, Maroa Ahmed, Sonia Ericstam, Sofia Rönnow Pessah och Adam Reuben som också arbetat i projektet.

Kontakt

Oskar Adenfelt
T.f. chef för programmet Migration och Integration
oskar.adenfelt@fores.se