Minska överskottet av utsläppsrätter i EU ETS

EUs system för handel med utsläppsrätter EU ETS är hörnstenen i EUs klimatarbete.

Systemet reglerar ungefär hälften av EU:s totala utsläpp (cirka 2 miljarder ton utsläpp) och är världens största system för handel med utsläppsrätter. Ungefär 40 procent av Sveriges utsläpp regleras idag av EU ETS.

På grund av ett stort överskott (minst 1 miljard) av utsläppsrätter fungerar emellertid systemet inte som tänkt. Överskottet leder till ett lågt pris på utsläppsrätter och därmed ett lågt tryck på grön omställning. Överskottet visar också att det varit billigare att uppnå målet än beräknat. Överskottet beror på:

  • att tilldelningen av utsläppsrätter redan från början var mycket frikostig.
  • att den ekonomiska nedgången minskar den ekonomiska aktiviteten och därmed efterfrågan på utsläppsrätter.
  • att kompletterande åtgärder för förnybar energi och energieffektivisering har bidragit till mer förnybar energi och därmed minskad efterfrågan på utsläppsrätter.

EU-kommissionen har som ett första steg föreslagit att tillfälligt lyfta ur ett antal utsläppsrätter ur systemet. Att istället permanent ta bort utsläppsrätter garanterar en minskning av EU:s utsläpp. Det ger dessutom stora intäkter till europeiska regeringar och svensk industri. Diskussionen pågår just nu i Bryssel med flera olika förslag på bordet. Storbritannien har lagt förslag om att permanent ta bort 1,7 miljarder utsläppsrätter.

Om Policy Brief

Läs online

I media

DN Debatt”Moderaterna hotar sänka historiskt klimatbeslut i EU”

DN Debatt replik: “Ta tillbaka utsläppsföretagens skatterabatt”

DNKlimatpolitik: Föregångslandet stretar emot

AftonbladetAnders Borgs smutsiga svek

ExpressenModeraterna är det sovande folket