Europas investeringar i miljöteknik minskar

Trots en ökad samsyn om behovet av ett teknikskifte för att minska utsläppen av växthusgaser minskar de globala investeringarna i miljöteknik. I synnerhet minskar investeringarna i Europa, som har minskat sina miljöteknikinvesteringar med 44%.

I rapporten har forskarna Maria Adenfelt Entreprenörskapsforum, Mark Sanders Utrecht Universitet och Ulrika Stavlöt Fores tittat på investeringar i miljöteknik. Resultatet är nedslående för Europa

– Europa var tidigare ledande, men har tappat mark till Kina som nu investerar mer än hela Europa, säger Ulrika Stavlöt, forskningsledare på Fores.

En tänkbar förklaring till utvecklingen är att investeringar i miljöteknik omgärdas av större osäkerheter än andra investeringar. Det handlar om osäkerhet kring teknik och marknad, men också om en politisk osäkerhet menar forskarna.

– När investerare gör investeringsbeslut under osäkerhet kan olika sorters beteendeeffekter uppstå, så kallade kognitiva bias. Då räcker det inte med att sätta ett pris på koldioxid eller upprätthålla patentlagstiftning för att öka miljöinvesteringarna, säger Ulrika Stavlöt.

I rapporten görs också en jämförelse av offentliga initiativ för att stödja miljöinvesteringar i Sverige och Nederländerna. I Sverige har fokus legat på information och att bygga nätverk mellan företag och investerare, medan man i Nederländerna använt sig av tydligare ekonomiska incitament. Ingen av strategierna har visat sig vara riktigt framgångsrik och Sverige återfinns exempelvis långt ner på listan över hur mycket riskkapital som investeras i miljöteknik.

– Just eftersom det finns så stor osäkerhet är det viktigt att titta närmare på relationen mellan investerare och entreprenörer, och inte minst på vilka åtgärder som kan påverka de tankemönster som gör att investeringarna uteblir, säger Maria Adenfelt på Entreprenörskapsforum.

Rapporten är en del av att större projekt om gröna investeringar som finansieras av European Liberal Forum och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Flera rapporter kommer att presenteras under 2014/2015.

Ladda ner (pdf)
Ulrika Stavlöt, en av författarna, pratar i Sveriges Radio om minskad satsning på miljöteknik.

För mer information, kontakta:
Ulrika Stavlöt, forskningsledare Fores
ulrika.stavlot@fores.se