New Economic Models

I takt med digitaliseringen växer också nya ekonomiska modeller fram. European Liberal Forum har under 2017 satt ihop en antologi, till vilken Fores bidragit med två kapitel.

Under 2016 lanserade Fores tillsammans med European Liberal Forum (ELF) publikationen Machines, Jobs and Equality, och det är med utgångspunkt i den som ELF arbetat fram en antologi om de nya ekonomiska modellernas framväxt.

Fores bidrag består av två kapitel:

  • Kapitel 4: The Car-Sharing Boom: How to Make It Happen, som är en nedkortad och översatt version av den publikation av Mattias Goldmann och Niklas Steorn som tidigare under 2017 lanserades av Fores under namnet Bilpoolsboom – så går det till!
    I kapitlet diskuterar författarna bland annat hur framväxten av bildelningstjänster ser ut i Sverige och Europa, samt hur regionala styrmedel kan underlätta utvecklingen.
  • Kapitel 6: All-Seeing Giants and Blindfolded Dwarfs: on Informations-Asymmetries on Data-Driven Markets, i vilket Stefan Larsson diskuterar förhållandet mellan stora aktörer vars främsta handelsvara är data och de aktörer som är beroende av marknaden som uppstår.
    Kapitlet är också en inledning till ett kommande samarbete mellan ELF och Fores – Developing Platform Economies: Innovation, Liability and Policy Challenges

 

This publication is a collaboration between European Liberal Forum and Fores.