Nio reformområden för ökad tillväxt, trygghet och tillit

Sveriges behov av reformer för att möta samhällsutvecklingen är stort. Endast med genomtänkta reformer klarar vi att bygga ett liberalt och hållbart samhälle över tid. Med en fot i forskningen och en fot i samhällsdebatten bidrar Fores med nio reformområden som ökar vår tillväxt, trygghet och tillit i Sverige.

En ökad tillväxt kräver en klimatpolitik som är robust över tid, samtidigt som vi säkerställer att investeringar i infrastruktur och energi görs på ett hållbart sätt. Men det finns hot mot den gröna och liberala utvecklingen. Populism, påverkanskampanjer och den organiserade brottsligheten behöver bekämpas med forskningsbaserad policy för stärkt trygghet. Trots att en hög tillit i samhället är en förutsättning för både ökad tillväxt och trygghet så tar vi tilliten för givet idag. Den måste värnas.

En hög tillväxt, stark trygghet och stor tillit är grundpelarna för vår välfärd. Denna bok är första steget på Fores långsiktiga reformresa.

Författare

Tillväxt

John Hassler är ordförande för Fores temagrupp Tillväxt och professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
Henrik Horn är professor i internationell ekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
Lars Hultkrantz är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Örebro universitet.

Trygghet

Oscar Jonsson är doktor i krigsvetenskap och forskare vid Försvarshögskolan.
Anna Jonsson Cornell är professor i komparativ konstitutionell rätt vid Uppsala universitet.
Amir Rostami är docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle och vid Institutet för framtidsstudier (IFFS).

Tillit

Andreas Bergh är välfärdsforskare och docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, samt verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
Johan Quist är docent i företagsekonomi vid Karlstads universitet, samt verksam vid Centrum för tjänsteforskning (CTF).
Jesper Strömbäck är professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot politisk kommunikation vid Göteborgs universitet.

Redaktörer

Anna Willman är klimatpolitisk expert på Fores.
Tove Hovemyr är samhällspolitisk expert på Fores.
Markus Barnevik Olsson är samordnare Klimat och Tillit på Fores.