Är nudging det nya svarta inom miljöpolicy?

2008 släpptes Cass Sunstein och Richard Thalers »Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness«, en bok om att påverka människors beteende utan lagstiftning eller ekonomiska incitament.

Konceptet »nudge« – att med en välvillig puff ändra människors beteende – har därefter fått fäste inte minst bland miljöintresserade. Det är naturligtvis lockande att kunna ändra människors beteende i riktning mot mindre resursanvändning med så enkla medel som standardval för dubbla utskrifter, smileys på elräkningar och mindre tallrikar på lunchbuffén. Samtidigt råder brist på kunskap om vad nudge faktiskt är och hur det kan användas.

Med denna studie vill Fores öka insikten om vad nudging faktiskt innebär och hur fenomenet avgränsas. Vi vill bättre förstå när nudges lämpar sig, och hur det kompletterar eller rent av ersätter andra styrmedel.

Forskarna finner belägg för att nudges i vissa sammanhang är effektiva, men området är nytt och den klassiska rekommendationen att testa, utvärdera och testa igen gäller. Beslutsfattare måste också resonera vidare kring avgränsningen för nudges – när är det dags att gå hårdare fram, med ekonomiska styrmedel och lagstiftning?

Författare:

Therese Lindahl är doktor i nationalekonomi vid Beijerinstitutet i Stockholm, där hon är inriktad på miljö- och beteendeekonomi. Therese doktorerade vid Handelshögskolan i Stockholm, med avhandlingen »«Strategic and Environmental Uncertainty in Social Dilemmas«. Hon har för Fores också skrivit kapitlet »Beteendevetenskap och miljöekonomi« i antologin Nationalekonomi för miljöintresserade.

Britt Stikvoort är forskningsassistent vid Beijerinstitutet i Stockholm. Britt har en mastersexamen i kommunikationsvetenskap med inriktning socialpsykologi och miljökommunikation från Wageningen Universitet, samt en mastersexamen i hållbar utveckling från Stockholm Resilience Centre.

Fores ordnade den 2 juli seminariet ”Är nudging det nya svarta inom miljöpolicy” i Visby. Deltog vid seminariet gör bland andra Therese LindahlPer Bolund och Mattias Svensson.

I media

Pressmeddelande ”Nudges nytt verktyg för minskad miljö-och klimatpåverkan

Ystads Allehanda: Lurad att göra rätt val

Sydsvenskan: Puttar ska få folk att sluta välja fel

Kontakt

Har du några frågor om projektet eller Fores program Klimat och Miljö? Kontakta miljo@fores.se