Om storebror är stark, måste han vara snäll

Ett liberalt samhälle låter människor leva fritt. Statens maktmedel är tydligt begränsade men effektiva för att bekämpa brott, som i längden påverkar andra människors möjlighet att få sina rättigheter respekterade.

I det här policypappret föreslår författarna flera reformer i syfte att skydda individen från maktmissbruk och kränkningar. Genom att slå vakt om individens autonomi garanteras medborgarnas tillit till rättsstaten och möjligheten till meningssökande i en fri värld.

Observera: Reformgrupperna är ett initiativ av tankesmedjan Fores och tidsskriften Liberal Debatt. Åsikterna i policypapprena är författarnas egna.

Om författarna

Fores Reformgrupp Rättsstat består av:

  • Sofia Kristensson, tidigare ordförande Moderata Studenter vid Lunds universitet
  • Elin Venholen, tidigare rättspolitisk talesperson CUF
  • Jacob Welander, tidigare rättspolitisk talesperson LUF

I media

”Hur stora ingrepp i den personliga integriteten tål Sverige?”, Sofia Kristensson, Elin Venholen och Jacob Welander i Göteborgs-Posten 3 februari 2024

Om Reformgrupperna

Sverige och världen är i akut behov av en liberalism som står på frihetliga värderingar och en gedigen reformagenda. Därför tillsätter Fores i samarbete med Liberal Debatt fyra reformgrupper bestående av några av de främsta liberala framtidsnamnen i Sverige.

Tillsammans över parti- och blockgränserna ska nu en liberal berättelse för vår tid och framtid mejslas fram, med grunden i reformer på områdena: utbildning, rättsstat, integration och klimat.

Läs mer här.