Öppna nätkurser för tusentals

Är vi på väg mot en framtid då alla människor i världen kan ha tillgång till kostnadsfri utbildning av högsta kvalitet? Det är den långsiktiga visionen när automatiseringen kommer till utbildningsområdet, med mooc-utbildningar (”massive open online courses”).

Kurserna kan ha tiotusentals deltagare, som får föreläsningar, övningsuppgifter och prov, och ibland matchas ihop i seminariegrupper eller liknande, allt automatiserat så att det inte finns någon övre gräns för hur många som kan ansluta sig.

Den här rapporten beskriver moocarnas korta historia och utveckling. Genom intervjuer med ansvariga för moocplattformar i fyra europeiska länder – Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Sverige – ger författaren några ögonblicksbilder av vart utbildningarna kan vara på väg. Vilka deltar? Hur uppfattas moocar inom utbildningssystemet och på arbetsmarknaden?

Rapporten ingår i Fores projekt om hur automatisering påverkar framtidens arbetsmarknad och fördelning.

Evelina Stadin har en filosofie masterexamen i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes studier har fokuserat på organisering av offentlig sektor. Hon har tidigare även studerat utvecklingen av mooc-kurser i USA.

I anslutning till lanseringen hölls även ett seminarium, som du kan läsa mer om här.