Överlever euron?

Euroområdet har befunnit sig i ekonomisk-politisk kris sedan den amerikanska fastighetskrisen skakade världens finanssystem 2008.

Produktionen har stagnerat, arbetslösheten har nått rekordnivåer och statsskulderna har stigit långt över vad som är tillåtet inom eurosamarbetet.

Även om Sverige står utanför euron så berörs vi på många sätt av det europeiska dramat. Här beskriver några av Sveriges kunnigaste ekonomer bakgrunden till krisen och hur eurons framtid kan komma att se ut. Vad krävs för att få slut på krisen, vilka långsiktiga reformer behövs och kan valutaunionen överhuvudtaget överleva i sin nuvarande form?

Se presentation av antologin