Plattformssamhället – den digitala utvecklingens politik innovation och reglering

Begreppet plattformar har under de senaste åren seglat upp som ett av de mest centrala begreppen i den digitala ekonomin. Plattformar möjliggör mängder av nya, effektiva sätt att organisera samhället – men de bygger också på ett element av styrning, då mänskligt handlande måste anpassa sig efter datorkoden.

När vi i dagligt tal pratar om digitala plattformar syftar vi i regel på ett förhållandevis nytt fenomen: kommersiella datadrivna aktörer vars affärsidé är att med hjälp av internetteknik koppla ihop köpare och säljare direkt med varandra, och därtill kontinuerligt logga all den data som användandet genererar. En handfull plattformsbaserade företag (Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft) har fått enormt stort globalt inflytande, där inte bara användarna utan rader av andra samhällsaktörer har blivit beroende av tjänster från dessa giganter.

Kritikerna menar att det är nya monopol vi ser och varnar för samhälleliga konsekvenser när allt fler samhällssektorer och branscher domineras av plattformsbaserade aktörer. Samtidigt finns det dem som omfamnar den effektivisering och ”sömlöshet” som uppstår när samma aktörer finns på många ställen i marknadens ekologier och när gemensamma standarder och valutor förbättrar transaktionsmöjligheterna.

Vilken sorts samhällseffekter får det när allt fler samhällssektorer och branscher domineras av plattformsbaserade aktörer? Vilken roll spelar våra data i den nya tidens ekonomi? Har framtidens digitala samhällsplanering ett pris som behöver sin insatta politiska diskussion redan idag? Hur bör en önskvärd reglering av den digitala ekonomin se ut?

Plattformssamhället – den digitala utvecklingens politik, innovation och reglering har vi bjudit in experter och forskare från en rad olika fält för att i 13 kapitel analysera betydelsen av det digitaliserade plattformssamhället. Medverkar gör

 • Jonas Andersson Schwarz, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola
 • Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet och programchef för Digitala samhället på tankesmedjan Fores
 • Amelia Andersdotter, dataskyddsexpert, före detta EU-parlamentariker och arbetar med mänskliga rättigheter i tekniska standarder för brittiska organisationen ARTICLE19
 • Henrik Blomgren, lektor vid KTH, tidigare programchef på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och huvudprojektledare för projektet Framtidens Näringsliv
 • Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert och tidigare chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet
 • Michael Forsman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola
 • Isobel Hadley-Kamptz, författare, opinionsbildare och ordförande i Dataföreningen
 • Jutta Haider, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
 • Jockum Hildén, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Helsingfors universitet och forskar på mediepolitiska frågor, i synnerhet reglering på EU-nivå
 • Darja Isaksson, generaldirektör på innovationsmyndigheten Vinnova
 • Pär Lannerö, konsult inom digital hållbarhet på Metamatrix AB
 • Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet
 • Marina Svensson, Professor vid centrum för öst och sydöstasienstudier på Lunds universitet

Redaktörer är Jonas Andersson Schwarz, medieforskare och lektor vid Södertörns högskola, och Stefan Larsson, docent vid LTH, Lunds universitet och programchef för det digitala samhället vid tankesmedjan Fores.

Kontakt

Vill du veta mer om publikationen, Fores arbete på området, kontakta oss för en intervju eller boka in oss för en föreläsning? Kontakta

Stefan Larsson
Programchef, Digitala samhället
stefan.larsson@fores.se

Jonas Andersson Schwarz
Medieforskare och lektor, Södertörns högskola
jonas.andersson.schwarz@sh.se

Läs mer

Fores har i en rad seminarium och publikationer behandlat ämnet digitala plattformarLäs mer om våra projekt om digitala plattformar här.