Ska jag tanka etanol? FORES Studie 2011:1

Tisdagen den 22 mars lanserade vi Semida Silveiras studie ”Ska jag tanka etanol?” vid ett seminarium på Sveriges Energiting i Stockholm.

Silveira, till vardags professor vid KTH i Stockholm, presenterade studien och deltog sedan i ett panelsamtal tillsammans med Stockholms stads stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C); Björn Carlén, konsult vid VTN som tidigare arbetat vid Expertgruppen för miljöstudier, samt DN:s motorredaktör Jacques Wallner. Moderator var FORES vice VD Mattias Johansson.

I sin presentation poängterade Semida Silveira att klimathotet kräver förändringar och att etanol har klara fördelar då den dels är kostnadseffektiv och dels främjar klimatmålet. För de utvecklingsländer som har möjlighet att odla produkter som används i framställandet av etanol och biobränsle, medför ökad etanolförbrukning övervägande positiva effekter. Etanoltillverkningen skapar billiga arbetstillfällen samt en modernisering av jordbruks- och industrisektorn.

I den efterföljande paneldiskussionen ansåg Björn Carlén att det är viktigt att inte ansvaret av bränsleval läggs över på bilisten, utan istället måste politikerna ta sitt ansvar och utverka spelregler som styr konsumenternas beteende och förser dem med nödvändig information i valet av drivmedel.

Per Ankersjö framhöll att det är viktigt att acceptera att ingen kan hitta det perfekta alternativa drivmedlet omgående, utan att det behövs en förändringsprocess där den mentala omställningen är lika viktig som den tekniska. Han tyckte också att det var synd att etanolindustrin ofta svartmålats av sina belackare, när även oljeindustrin har brister som inte belyses lika ofta.

DN:s motorredaktör Jacques Wallner ansåg att de positiva effekterna av etanol är relativt begränsade för biltrafik. Han menar att den stora ökningen av koldioxidutsläpp kommer från den tunga trafiken som ökat till följd av en uppåtgående konjunktur och ökad efterfrågan på kommersiella produkter. Enligt Wallner är det – sett till utsläppen av klimatgaser – viktigast att få fram alternativa drivmedel inom denna sektor.

Panelen var överens om att det finns en stor efterfrågan och medvetenhet från konsumenter att köra ”grönt” och att etanolen är att se som en av flera vägar att gå för att minska beroendet av fossila bränslen.