Sociala innovationer i välfärden

Svensk sjukvård står inför stora framtida utmaningar i att möta ett ökat vårdbehov i takt med att befolkningen ökar och blir allt äldre.

Fram till år 2030 beräknas behovet av vård och omsorg stiga med ungefär 50 procent. Sociala innovationer kan vara ett nytt sätt att inkludera den enskilde individen i utveckling och produktion av tjänster inom välfärden för att bemöta denna utveckling.

Rapporten Sociala innovationer i välfärden belyser aspekter som ännu inte uppmärksammats i debatten och fokuserar på förutsättningarna för ett E-hälsokonto och tillhörande E-hälsotjänster.

E-hälsotjänster utvecklas för att förbättra livskvaliteten hos individer och medför samtidigt nya arbetsprocesser och referensramar i välfärdssektorn. I rapporten diskuterar författaren frågan om det finns incitament för entreprenörer och företag att investera i utveckling av E-hälsotjänster. Även ekonomiska, sociala, administrativa eller branschspecifika regleringar på området belyses liksom vilka sociala innovationer som faktiskt efterfrågas.

Rapporten är författad av Vivian Vimarlund, professor i informatik vid Handelshögskolan i Jönköping.