Staten bör låta Volvo och Saab klara sig själva

Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN), har på FORES uppdrag gått igenom forskningslitteraturen om statligt ägande. Han konstaterar att statliga företag överlag har sämre lönsamhet och lägre produktivitet än privata, samtidigt som det inte finns några entydiga skillnader i sysselsättning och löner. Strategiska omstruktureringar försenas istället för att påskyndas, eftersom det statliga ägandet har otydliga mål, svag styrning, lägre risktagande och sämre tillgång till kapital.

Författare