Strukturomvandling under ekonomiska kriser

LANSERAS 14/11 | Sverige har under de senaste decennierna upplevt flera ekonomiska kriser. I dag lever vi i efterskalven av pandemin och de omfattande krisåtgärder som infördes. Frågan är hur väl Sverige hanterar ekonomiska kriser och vad som krävs för en resilient och anpassningsbar ekonomi.

I rapporten utforskar Lars Persson, Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck hur olika ekonomiska kriser har påverkat jobbdynamiken och produktivitetsutvecklingen i Sverige, på både nationell och regional nivå. När finanskrisen och covidkrisen jämförs framträder både likheter men också fundamentala skillnader. Krisernas effekter på strukturomvandlingen varierar inte bara mellan olika sektorer och företagstyper, utan även mellan olika regioner. Med ett välbalanserat och dynamiskt näringsliv har strukturomvandlingen under ekonomiska kriser fungerat väl, men reformer behövs för att förbättra både motståndskraften och omställningskraften i det svenska näringslivet. 

Om författarna 

Fredrik Heyman är docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Hans forskning berör främst frågor kring arbetsmarknadseffekter av globalisering, jobb- och produktivitetsdynamik i näringslivet och hur digitalisering och teknisk utveckling påverkar den svenska strukturomvandlingen.

Pehr-Johan Norbäck är docent i nationalekonomi och verksam vid IFN. Hans nuvarande forskning omfattar ett brett spektrum av frågor kring innovationer, entreprenörskap, riskkapital, konkurrens, digitalisering och globalisering.

Lars Persson är professor i nationalekonomi och vice vd vid IFN. Hans forskning rör bland annat frågor om interaktionen mellan entreprenörer, riskkapitalister och etablerade företag i innovationsprocessen; företagsdynamik och näringslivspolitik; samt digitaliseringens inverkan på näringslivets strukturomvandling.

I media

”Nästa ekonomiska kris kräver mer än stödpolitik”, rapportförfattarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson på DN Debatt 14 november 2023