Sveket mot cybersäkerheten

Enligt EU-kommissionens rankning Digital Economy and Society Index (DESI) hamnar Sverige på plats 4 år 2022 över mest digitaliserade länder inom EU. Men det uppkopplade och digitala samhället har tyvärr en baksida, det gör oss mycket mer känsliga för cyberattacker. I Sveket mot cybersäkerheten skriver sex författare om hur den svenska digitala säkerheten mår.

Vi har kunnat läsa och följa hur ransomware-attacker och främmande makts cybersoldater försöker slå ut vitala delar av den digitala infrastrukturen vi använder dagligen. Tyvärr blir vissa attacker lyckosamma och lönesystem släcks ned samtidigt som affärers kassasystem tvingas stänga.

För att skydda oss behövs en genomtänkt strategi och vilja som genomsyrar hela samhället, från det privata näringslivet till det kommunala lönesystemet.

Författarna berättar om varför vi ska skydda vårt digitala samhälle och hur vi ska göra det så effektivt som möjligt, vilken är egentligen den svagaste länken vid ett kraftfullt cybersäkerhetsförsvar och hur mår detsamma idag?

Den här antologin är årets viktigaste läsning om cybersäkerhet.

Om författarna

Carl Heath
Senior forskare i RISE, Research Institutes of Sweden. Carl har tidigare haft regeringsuppdrag som särskild utredare att värna det demokratiska samtalet och leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Han är verksam i gränslandet mellan frågor kopplade till samhällets digitalisering, demokrati, innovation och livslångt lärande.

Joakim Liljeberg
Chefsanalytiker på Tankesmedjan Fores. Tidigare politisk tjänsteman.

Patrik Oksanen
Ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet. Han är säkerhetspolitisk rådgivare åt Fores, senior fellow Frivärld och verksam vid CTSS på Försvarshögskolan. Oksanen är också kolumnist, föreläsare och författare.

Carolina Angelis
Senior rådgivare vid Truesec Human Threat Intelligence, med närmare tjugo års erfarenhet från svensk underrättelsetjänst. Carolina Angelis är också författare till en serie spionromaner och är högaktuell med Dominoeffekten (Saga Egmont förlag 2022).

Patrik Fältström
Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien samt belönats med Terra Mariana-korsets orden av Estlands president, är teknik- och säkerhetsskyddschef på Netnod som tillhandahåller grossisttjänster relaterat till internet, som till exempel distribution av tid och frekvens i Sverige. Patrik är dessutom på uppdrag av Försvarsmakten lagledare för det svenska laget i tävlingen Locked Shields som Nato forskningscenter CCDCOE i Tallinn anordnar.

Stefan Kristiansson
Generalmajor, före detta chef för MUST, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, och sedan flera år verksam som rådgivare vid ett flertal företag.

I media

”Cyberattacker mot myndigheter får inte spelas ner”, Mimmie Björnsdotter Grönkvist i Bohusläningen 9 oktober 2022. Också publicerad i: Katrineholms-Kuriren, Borlänge Tidning (papper), Falu Kuriren (papper).