Tillit till offentliga institutioner

I den här texten pekar docent Johan Quist på att tillit är en skör tillgång och att det finns en risk att de offentliga institutionernas tillförlitlighet urholkas om vi är oförmögna att hantera dagens komplexa samhällsutmaningar.

Ytterst är det en text om demokrati, och vår förmåga att bevara den förhållandevis starka mellanmänskliga tillit vi har i Sverige idag.

Om författaren

Johan Quist är docent i företagsekonomi vid Karlstads universitet, samt verksam på Centrum för tjänsteforskning (CTF).

Om redaktören

Markus Barnevik Olsson är samordnare för Klimat och Tillit på Fores.