Vad hände?!

I Fores antologi Vad hände?! Från engagemang till karriärister - en bok om partipolitikens förfall har vi låtit olika personer skriva om hur ett minskat politiskt engagemang i slutändan påverkar vår demokrati negativt.

Få söker sig till politiken i dag och allt färre ser partipolitiskt engagemang som ett sätt att lösa samhällsproblemen. Missnöjet ökar och partierna har svårt att fånga upp medborgarnas engagemang trots att intresset för samhällsfrågor är stort.

Författarna beskriver utvecklingen som skett och belyser den förändring som behövs för att en förnyelse ska kunna ske. För att kunna komma till ett skifte är behovet av självrannsakan centralt för partierna, men frågan är om de ser de verkliga problemen?

Med denna antologi hoppas vi kunna lyfta flertalet konstruktiva lösningar så att du som läsare ska få inspiration till fortsatta samtal om politiskt engagemang och på så sätt bidra till arbetet med att fortsätta stärka vår demokrati.

Författare:

Niklas Bolin
Magnus Hagevi
Jan Scherman
Christer Nylander
Ulrica Schenström
Elsa Valeberg
Kjell Stjernholm
Anna Ekström

Boken ges ut i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och är den tredje i Fores demokrati-serie, där tidigare utgivits Va?! Är demokratin hotad? och Vändpunkt.