Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård

Det ställs allt högre krav på patientinflytande i hälso- och sjukvården.

Även om patientinflytande kan bidra till förbättrad hälsa och lägre kostnader, kan det i andra sammanhang finnas en motsättning mellan enskilda patienters och brukares önskemål om viss behandling och mer prioriterade behov. En lösning som redan används inom vissa vårdområden i vissa landsting är egenavgifter där patienter och brukare får betala merkostnaden för det man vill ha och som prioriteras bort av huvudmännen. En viktig fråga är om denna lösning motsvarar kraven på jämlikhet och rättvisa i vården.

Anders Anell är professor med inriktning på hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomistyrning, verksam vid bl a Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hans forskning under de senaste 25 åren omfattar en mängd olika frågor kring resursfördelning och incitament i vården. Studier om patientinflytande och vårdval har varit ett återkommande tema.