Vad finns det för anledning att vara med i facket?

I en liberal demokrati är fackförbund viktiga för att skapa balans mellan arbetsgivare och löntagare. Därför är det relevant att studera hur det fackliga engagemanget utvecklats över tid. Utgångspunkten i den här rapporten är trenden mot minskad facklig organisationsgrad under de senaste decennierna.

EU ETS – Reform needs in the light of national policies

The European Union Emissions Trading System (EU ETS) is the world's largest emissions trading system, measured in tonnes of carbon covered. In this publication, authors Milan Elkerbout and Lars Zetterberg detail the different mechanisms of the EU ETS and discuss the remaining challenges.

Pieces of the Puzzle – Managing Migration in the EU

In this new study by Fores and the European Liberal Forum, author Bernd Parusel elaborates on the core problems with the Common European Asylum System of today and sets out ways to move forward.

Tillit eller tvång? Konsumenters förtroende för handelns datainsamling

Digitaliseringen av handeln gör den mer effektiv och ökar tillväxten. Samtidigt känner konsumenter en oro över bristande transparens, vilket kan skada den tillit mellan handlare och kund som är central i en fungerande marknad. Hur ska vi få till en handel som är både nytänkande och tillitsfull?

Human-centred AI in the EU

In the anthology, the authors analyze several member states’ national AI strategies in order to determine the extent of which they have been influenced by European AI policy. Countries examined are Portugal, the Netherlands, Italy, the Czech Republic, Poland, Norway and the Nordic countries as a whole.

Border Carbon Adjustments and Climate Clubs – In the EU context

Klimatförändringarna är ett globalt problem, ändå saknas globala verktyg i klimatarbetet. Regionala och nationella åtgärder kan vara effektiva på sin egen nivå,  men riskerar att leda till koldioxidläckage. Två sätt att minska risken är via antingen koldioxidtullar eller klimatklubbar.

Smarter investments in transport infrastructure

Experience shows that investments in transport infrastructure often do not end up as planned. Costs are often underestimated and projects are delayed. This new book from European Liberal Forum in cooperation with Fores and Studiecentrum Albert Maertens summarises the research in the field and describes examples from Belgium and the Scandinavian countries.

See you in court

Stater och företag som inte följer internationella bestämmelser om klimatpåverkan ställs allt oftare inför rätta i domstol. Utvecklingen är positiv, då det visar att det går att utkräva ansvar från aktörer som inte följer sina klimatåtaganden. I denna publikation går Kristina Forsbacka igenom fyra aktuella rättsfall.