Publikationer

Va?! Är demokratin hotad?

Den liberala demokratin kan inte tas för given. Populism, desinformation och auktoritära idéer är bara några ingredienser i den farliga blandning som kan rasera det öppna samhälle som har frigjort och skyddat människor sedan andra världskrigets slut.

Klimatinfo för alla – andra utgåvan

Andra utgåvan av Klimatinfo för alla är uppdaterad med de senaste fynden inom vår tids ödesfråga. Boken ska bidra till en mer faktabaserad klimatdebatt, ge dig bättre förståelse för din klimatpåverkan och konkreta exempel på vad privatpersonen, Sverige och världen kan göra för att klara klimatomställningen.

Vad finns det för anledning att vara med i facket?

Internationellt sett har Sverige länge haft stor facklig anslutning, men vi sticker också ut vad gäller organisationsgradens fall de senaste decennierna. Vad beror detta på? Erbjuder facken inte längre sina medlemmar tillräckligt med nyttigheter? Går svenskarnas individualism ut över organisationsviljan? Eller behöver facken anpassa sig bättre till en förändrad arbetsmarknad?

EU ETS – Reform needs in the light of national policies

The European Union Emissions Trading System (EU ETS) is the world’s largest emissions trading system, measured in tonnes of carbon covered. Since the launch, the system has gone through several changes, and the EU will propose further reforms in 2021. In this publication, authors Milan Elkerbout and Lars Zetterberg detail the different mechanisms of the EU ETS and discuss the remaining challenges.

Pieces of the puzzle – Managing Migration in the EU

With diverging political wills in the EU on the topic of migration and asylum, it is crucial to intensify the work towards a sustainable asylum system that guarantees protection for those in need. In this new study by Fores and the European Liberal Forum, author Bernd Parusel elaborates on the core problems with the Common European Asylum System of today and sets out ways to move forward.

Tillit eller tvång? Konsumenters förtroende för handelns datainsamling

Digitaliseringen av handeln gör den mer effektiv och ökar tillväxten. Samtidigt känner konsumenter en oro över bristande transparens, vilket kan skada den tillit mellan handlare och kund som är central i en fungerande marknad. Hur ska vi få till en handel som är både nytänkande och tillitsfull?

Human-centred AI in the EU

Ethics, trustworthiness and human control are at the core of European guidance documents for artificial intelligence. But, as stated in the Coordination Plan on Artificial Intelligence, member states have been encouraged to develop their own national AI strategies built on the work done at the European level. This begs the question: how well is the European view of trustworthy AI echoed in national strategies and member state decision-making?