Publikationer

Va?! Är demokratin hotad?

Den liberala demokratin kan inte tas för given. Populism, desinformation och auktoritära idéer är bara några ingredienser i den farliga blandning som kan rasera det öppna samhälle som har frigjort och skyddat människor sedan andra världskrigets slut.