Publikationer

Fyra artiklar om miljörelaterade utmaningar

Klimat- och miljöprogrammet på gröna tankesmedjan Fores har kopplat till sig ett mycket välrenommerat vetenskapligt råd. I den artikelserie som presenteras här tillsammans med klimatmagasinet Effekt bad vi forskarna i rådet ge sin syn på någon av de stora miljörelaterade utmaningar mänskligheten står inför.

Climate Refugees – The science, the People, the Jurisdiction and the Future

Whilst climate change will impact regions and people differently, one of the major consequences is the flow of people who will leave their homes because of the changing environment and its impact on their livelihoods. In other words, they will become “climate refugees”.

Brexit och klimatet

73-punktsprogrammet slår fast att regeringen, Centerpartiet och Liberalerna vill driva på för en skärpt klimatpolitik i EU, med en klimatlag på EU-nivå och ett gemensamt EU förbud för att sälja nya bensin och dieseldrivna bilar från 2030. Detta är ambitiösa mål och det krävs stora politiska ansträngningar för att de ska nås på en EU-nivå. Därför är en ökad förståelse för Brexit viktig; hur påverkas möjligheterna för Sverige att agera och uppnå resultat inom EU där Storbritannien varit en allierad inom klimatfrågorna?

Carbon Capture and Storage – hjälper eller stjälper klimatet?

Den 11:e mars höll Fores i ett seminarium om CCS (Carbon Capture and Storage), något som ligger helt rätt i tiden. Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman har kallat geologisk lagring av koldioxid för en reservplan. Industri och forskning däremot anser att det är den enda framkomliga vägen om klimatmålen ska nås och att regeringen nu måste ta fram en CCS-strategi för Sverige.

Problem med EU:s utsläppshandel – så kan systemet förbättras!

Det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter för koldioxid, EU ETS brottas med flera problem.

Using markets to supply ecosystem services – FORES Study 2012:3

Marknader för ekosystemtjänster kan på ett kostnadseffektivt sätt bidra till fungerande ekosystem.

Kina på väg mot utsläppsmarknader: Stor potential och stora utmaningar

En inhemsk utsläppsmarknad kan stävja Kinas utsläpp mer effektivt än administrativa styrmedel, enligt en ny rapport vi publicerar tillsammans med SEI.

Grön skatteväxling-2012

Grön skatteväxling innebär att skatten höjs på miljöförstörande utsläpp och sänks på sådant som är samhällsnyttigt, främst arbete eller miljöförbättrande verksamhet.