Publikationer

Pieces of the puzzle – Managing Migration in the EU

With diverging political wills in the EU on the topic of migration and asylum, it is crucial to intensify the work towards a sustainable asylum system that guarantees protection for those in need. In this new study by Fores and the European Liberal Forum, author Bernd Parusel elaborates on the core problems with the Common European Asylum System of today and sets out ways to move forward.

Migrationsinfo för alla: femte utgåvan

Den femte och uppdaterade utgåvan av Migrationsinfo för alla. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och forskningssammanställningar om migration och integration i Sverige, EU och världen. Med Migrationsinfo för alla vill vi bidra till en sakligare debatt och öka kunskapsnivån i samhället.

Climate Change and Migration – Policy approaches for a sustainable future

This report explores how the international community and the European Union (EU) have dealt with the issue of climate-driven migration and why we have yet to find adequate measures to respond to the challenge

Arbetskraftsinvandring – vägar framåt

Sverige står inför flera utmaningar till följd av en åldrande befolkning, bland annat brist på arbetskraft inom flera sektorer. Kan arbetskraftsinvandring från tredje land var en av lösningarna på dessa framtidsutmaningar?

Ensamkommande flickor på väg in i samhället

Det finns skäl att uppmärksamma de ensamkommande flickornas situation. De har en annan åldersfördelning än ensamkommande pojkar och fördelningen efter ursprungsland skiljer sig markant mellan flickor och pojkar. De kan ha andra och också svårare problem på sin väg till Sverige än vad ensamkommande pojkar har.

Migrationsinfo för alla: EU-utgåvan

Migrationsinfo för alla är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och forskningssammanställningar om migration och integration i Sverige, EU och världen. För första gången ger vi ut boken med särskilt fokus på EU, dels för att okunskapen om EU är stor, dels för att EU står inför ett migrationspolitiskt vägval.

Kvotflyktingar och migrantläger utanför EU – rättsliga hinder

Rättsliga hinder för att ersätta rätten att söka asyl i EU med ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem redogör för vissa folkrättsliga hinder för ett asylsystem i EU som enbart består av kvotflyktingmottagande. Den juridiska analysen kan även användas för förslag med motsvarande innebörd, till exempel att asylsökande ska överföras från ett EU-land till ett så kallat säkert område i en stat utanför EU där asylansökan ska prövas. Rapporten lanserades den 2 juli 2018 på ett seminarium under Almedalsveckan med politiker och experter på området.

Climate Refugees – The science, the People, the Jurisdiction and the Future

Whilst climate change will impact regions and people differently, one of the major consequences is the flow of people who will leave their homes because of the changing environment and its impact on their livelihoods. In other words, they will become “climate refugees”.