Staten bör låta Volvo och Saab klara sig själva

I den här rapporten konstaterar Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN),att statliga företag överlag har sämre lönsamhet och lägre produktivitet än privata, samtidigt som det inte finns några entydiga skillnader i sysselsättning och löner.

Så kan utsläppsmarknaderna fungera bättre – FORES Studie 2009:1

De flesta bedömare är överens om att en fungerande koldioxidmarknad krävs för att uppnå nödvändiga utsläppsminskningar. I denna studie tittar Niclas Damsgaard, doktor i nationalekonomi och verksam på EconPöyry, på hur en sådan marknad skulle kunna se ut.