Sociala medier integritet panel

Den 4 juli anordnades seminariet “Rättigheter uppe bland molnen – hur värnas individens integritet i sociala medier?”. Efter en kort inledning av Jakop Dalunde som såg tillbaka på internets begynnelsetid tog Dhavyd Vanderlei vid och presenterade sitt examensarbete från KTH. Vanderlei har undersökt vilken inställning gymnasieungdomar har till personlig integritet på internet. Slutsatsen var att ungdomarna anser att de har stor tillit till den egna kunskapen om hur man gör olika inställningar för att skydda integriteten och att de tror att de har fullständig kontroll över vad som laddas upp på internet. Med denna grund pekade Vanderlei på stora kunskapsluckor hos gymnasieungdomar om vem som äger vad och vilka rättigheter man har.

Presentationen följdes av ett panelsamtal med Jakop Dalunde, Nina Wormbs, Emma Marie Andersson och David Mothander, samtalet modererades av Joakim Jardenberg. Andersson menade att det finns ett socialt tryckt på att människor måste vara aktiva inom sociala medier och att personer kan bli ifrågasatta om de inte är det. Vilket gör det svårt att få igång en diskussion kring ämnet.

En i publiken ställde sedan frågan:
-Om vi nu tar del av en tjänst som Facebook gratis borde det inte då vara accepterat av vi betalar för tjänsten genom att vi delger information om oss själva?

I denna diskussion hade deltagarna olika åsikter. Jakop Dalunde höll med, men sa att han ansåg att Facebook och liknande communitys borde skapa en betaltjänst där man kunde välja att betala och därmed undvika reklam samt att sajterna får rättigheterna till det innehåll som man som medlem laddar upp. Andersson höll inte med, hon menade att även om man som person används som valuta ska man ändå ha rätt till att få veta vad data används till. Mothander från Google fortsatte och sa att internet inte bara handlar om pengar utan att det faktiskt finns andra drivkrafter. Mothander fortsatte och sa att även om Google är en gratistjänst har det som företag ett stort ansvar då företaget är en del av människors liv.

Panelsamtalet avrundades med en diskussion om hur framtida riktlinjer bör utvecklas. Wormbs pekade på det att krävs ökad utbildning och att man som användare måste ta ett större personligt ansvar. Dalunde och Mothander avslutade med att en ökad transparens från företagens sida är det allra viktigaste.

Panel

  • Emma Marie Andersson, bloggare och skribent
  • David Mothander, Nordic Policy Council, Google
  • Jakop Dalunde, programchef Digitala Fri- och rättigheter, FORES
  • Nina Wormbs, universitetslektor KTH

Moderator var Joakim Jardenberg, internetdebattör och entreprenör

Tid: Onsdag 4 juli 2012, kl 13.00-14.30

Plats: Almegatältet, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen