Fores referensgrupper ska underlätta informationsutbytet mellan akademi och praktik. Fores har två referensgrupper och två nätverk som vi samarbetar med och får finansiering ifrån:

Referensgruppen för migrations- och integrationsprogrammet
Referensgruppen för internationell klimatpolitik

Arbetet i referensgruppen ska också säkerställa att Fores projekt och publikationer håller högsta relevans, och skapa bättre förutsättningar att nå ut med nya forskningsrön och kunskap om best practice som kan vara till nytta i deltagarnas dagliga verksamhet.

Referensgrupper och nätverk arbetar efter tydliga riktlinjer och målsättningar formulerade mellan respektive program och aktörer som ingår i gruppen. Verksamheten skiljer sig åt mellan de olika grupperna, men inkluderar samarbete med universitet och högskolor, erfarenhetsutbyte och påverkansarbete gentemot nationella beslutsfattare. Grupperna har även inflytande på pågående projekt inom Fores programverksamhet.

Vill du medverka i något av våra referensnätverk? Kontakta oss för mer information om vad ett medlemskap innebär och erbjuder. Vi ses gärna för att berätta mer!

Migrations- och integrationsprogrammet samt Uppdrag: Integration: Therese Lindström
Internationell klimatpolitik: Mathias Fridahl
Digitala samhället: Stefan Larsson