För att finna lösningar på de samhällsutmaningar Sverige står inför är tvärvetenskapliga perspektiv avgörande. Därför förstärker den gröna och liberala tankesmedjan Fores sin forskarkår med Stefan Larsson, doktor i både rättssociologi och fysisk planering, jurist och docent i teknik och social förändring.

Med Stefans akademiska bakgrund och gedigna kunskap inom digitalisering, entreprenörskap och integritetsfrågor tillför han en tvärvetenskaplig bredd som bidrar till samtliga av Fores programområden. Utöver sitt engagemang på Fores, är Stefan forskare vid Lunds universitet där han bland annat är medgrundare till Lunds universitets internetinstitut.

– Akademiskt har jag varit trogen forskningsfrågorna och samhällsperspektiven snarare än de akademiska disciplinerna, varför jag också förespråkar mångvetenskapliga perspektiv. Jag har länge sett ett behov av att kunna hantera samhällsutmaningar som rör sig mellan ämnesmässiga discipliner, säger Stefan Larsson.

Som mångfacetterad forskare tillför Stefan en bredd, kunskap och förståelse för de utmaningar och möjligheter Sverige står inför. Som tankesmedja ser Fores fram emot att med Stefans expertis kunna erbjuda fördjupade analyser av aktuella samhällsfrågor som gynnas av tvärvetenskapliga perspektiv.

– Vi är stolta över att få del av Stefans driv och innovativa syn på samhällsbyggande. Vi har samma bild av hur forskningens roll ska stärkas inom politikens och näringslivets beslutsfattande, säger Mattias Goldmann, vd Fores. Han fortsätter;

– Därtill är vi mycket glada att än en gång kunna visa att Fores är den naturliga knutpunkten för den som söker policysvar på morgondagens stora utmaningar.

Stefan understryker vikten av tankesmedjans roll som brobyggare mellan discipliner och samhällsaktörer.

– Jag vill bidra till att utveckla bryggan mellan discipliner och aktörer. Akademin måste bli bättre på att förvalta, översätta och förmedla den kunskap som produceras till rätt mottagare och en relevant samhällskontext.

Stefan kommer samverka med samtliga av Fores programområden; digitala samhälletekonomiska reformer och entreprenörskapmigration och integration samt klimat och miljö. Under våren kommer han lägga grund för nya forskningsprojekt samt medverka i pågående projekt på Fores inom ämnen som undervakning, integritet på nätet och öppna data.

För ytterligare information, kontakta

Stefan Larson på stefan.larsson@fores.se, 070- 692 01 25

eller Mattias Goldmann på mattias.goldmann@fores.se, 070-309 00 45