Ruben Henriksson är utsedd till en av 33 hållbarhetstalanger under 33 år av Aktuell hållbarhet 2020. Vi tog tillfället i akt att ta reda på mer om Ruben, och fråga en hållbarhetstalang vad vi borde hålla koll på framöver.

Läs också intervjun med Agnes Bondelid här, Fores andra hållbarhetstalang.

Hej Ruben! Vem är du?

Jag heter Ruben Henriksson. På dagarna är jag assisterande chef för tankesmedjan Fores Klimatprogram. På kvällarna spelar jag dåliga versioner av kända låtar med mitt band och sjunger i Stockholms bästa kör, Powerballadkören.

Du är utsedd till en av 33 hållbarhetstalanger under 33 år och jobbar med en av vår tids stora frågor – klimatet.  Vad står på din agenda och vad anser du är viktigast just nu?

Vi står inför ett vägskäl där många svåra men konkreta avväganden kommer vara avgörande för om vi klarar av att ställa om till ett fossilfritt, hållbart samhälle eller inte. Det är både spännande och lite svindlande att inse vad som står på spel och att vi på många plan avgör idag hur framtiden kommer se ut. Det är inte minst därför som det är både frustrerande och djupt engagerande att följa utvecklingen i de internationella klimatförhandlingarna, där vi kan åstadkomma klimatåtgärder på en skala som aldrig tidigare skett.

Frågor som jag tycker är centrala är bland annat hur omställningen till en grön tillväxt ser ut i praktiken. Vilka konsekvenser får det för hur pengar investeras, varor produceras och människors möjligheter att fortsätta leva i en global värld? Vilken roll spelar tekniska framsteg, och vem ska ta ansvar för implementering? Hur ska el produceras i framtiden? Hur anpassar vi oss till jordens begränsade resurser samtidigt som vi fortsätter bygga välfärd?

Att få jobba med klimatfrågor på både ett kunskapsbaserat och policyinriktat sätt ger mig möjligheten att driva på för de reformer som krävs för att vi ska lyckas och är i slutändan det som motiverar mig.

Klimatomställningen om fem år – var är vi då?

Om fem år tror jag tyvärr att vi kommer fortsätta kämpa med många av de frågorna som vi har på bordet idag. Jag hoppas dock, och tror, att vi kommer att ha gjort framsteg som gör skillnad. Inte minst hoppas jag att klimatfrågan tas på ännu större allvar utanför Sveriges gränser och att nationella åtaganden inom ramen för Parisavtalet har tagit stora steg framåt. Den nuvarande ambitionsnivån vet vi alla är på tok för låg.

Avgörande för hela Sveriges klimatarbete är att vi under kommande fem år tydligt visar att en omställning till ett samhälle med låga utsläpp och fortsatt tillväxt är möjligt. Det är bara genom att visa konkreta exempel som vi kommer lyckas få med oss resten av världen på tåget.

Var hittar vi dig om fem år?

Om fem år hoppas jag att jag fortfarande jobbar med klimatfrågor, men att istället för att ställa frågorna även är den som svarar på dem. Det är min ambition att få vara med och bidra till genomförandet av samhällsreformer som har betydelse för klimatet, men det kan nog tänkas vara på en mängd arbetsplatser – inte minst Fores!