FORES publicerar idag studien ”Så kan utsläppsmarknader fungera bättre” om den internationella handeln med utsläppsrätter.

De flesta bedömare är överens om att en fungerande koldioxidmarknad krävs för att uppnå nödvändiga utsläppsminskningar. En fungerande marknad förväntas också vara en av hörnstenarna i det nya globala klimatavtalet 2009. I början av december samlas världens ledare i Poznan, för det sista förberedande mötet inför nästa års klimatkonferens i Köpenhamn. Frågan om utsläppsmarknader är angelägen och högaktuell.

  • Hur fungerar marknaden för koldioxidutsläpp?
  • Vad är det som inte fungerar?
  • Vilka förbättringar krävs för att utsläppsmarknaden ska bidra till snabbare utsläppsminskningar?
  • Kan ett fungerande europeiskt handelssystem bidra att skapa en global utsläppsmarknad?
  • Vilken roll spelar utsläppshandel i förhandlingarna kring ett nytt globalt klimatavtal?

Studien har genomförts av Niclas Damsgaard, doktor i nationalekonomi och verksam på EconPöyry, en av Sveriges främsta experter på energimarknader och elbörser.

Ladda ner (pdf)

Debattartikel i Dagens Industri