Samtal om lärdomar från nederländsk bostadsmarknad

Vad har de senaste bostadspolitiska reformerna haft för inverkan på den nederländska bostadsmarknaden? Det diskuterades på ett rundabordssamtal som Fores tillsammans med European Liberal Forum arrangerade den 17 november, med fokus på Arend Jonkmans policypapper på ämnet. 

Arend Jonkman är forskare på Tekniska universitet i Delft, Nederländerna. Deltog i diskussionen gjorde svenska politiker och experter, bland annat Ola Johansson, Centerpartiets bostadspolitiska talesperson, Anna Granath Hansson, forskare i fastighetsvetenskap vid KTH, Martin Hofverberg, chefsekonom från Hyresgästföreningen, samt representanter från Boverket, Sveriges Allmännytta och Mäklarsamfundet. Modererade gjorde professor John Hassler, bl.a. ordförande för Fores temagrupp Tillväxt.

On the 17th of November, Fores together with the European Liberal Forum (ELF) arranged a roundtable discussion based on a policy paper on housing policy in the Netherlands, authored by postdoc Arend Jonkman at Delft University of Technology. Both politicians and experts participated, including Ola Johansson, the Center Party’s spokesperson on housing policy, Anna Granath Hansson, Real Estate Economist at KTH Royal Institute of Technology, Martin Hofverberg, Chief Economist at the Swedish Union of Tenants, as well as representatives from The National Board of Housing, Building and Planning (Boverket), Public Housing Sweden (Sveriges Allmännytta) and Association of Swedish Real Estate Agents (Mäklarsamfundet). This roundtable was moderated by John Hassler, Professor of Economics at Stockholm University and Senior Advisor Growth at Fores.